Rezervacija termina: +387 35 277 666

Mr. med. sc. Dženan Halilović

Specijalista interne medicine, pulmolog

Polja posebnog djelovanja

  • Oboljenja kardiorespiratornog sistema
  • Bronhoskopija

Jezici

engleski jezik

Dr. Dženan Halilović je Specijalista Interne medicine sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti Pulmologije i Kardiologije.

U svakodnevnoj praksi bavi se oboljenjima kardiorespiratornog sistema te invazivnom i neinvazivnom dijagnostikom istih.

Medicinski fakultet je završio u Tuzli a specijalizaciju na Univerzitetsko kliničkom centru u Tuzli nakon čega je i magistrirao iz oblasti Kardiologije.

Zaposlen je na Klinici za plućne bolesti u Tuzli te kao konsultant u Poliklinici Lifem.

Dio je kontinuiranog edukacijskog sistema sa Klinikom Golnik, Slovenija posebno iz oblasti bronhoskopije.

Dr. Halilović je asistent na Katedri za Imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Autor je i koautor mnogobrojnih naučnih i stručnih radova te predavač na velikom broju međunarodnih stručnih skupova.