Rezervacija termina: +387 35 277 666

Laboratorijske pretrage

Pregled laboratorijskih analiza

Pregled laboratorijskih analiza

Pogledajte detaljan spisak svih laboratorijskih analiza koje se vrše u našoj laboratoriji.
Preventivne i dijagnostičke laboratorijske pretrage za djecu, žene i muškarce

Preventivne i dijagnostičke laboratorijske pretrage za djecu, žene i muškarce

Laboratorijske pretrage krvi i urina pomažu liječnicima u ocjenjivanju zdravlja.
Instrukcije i priprema za uzimanje uzoraka krvi i urina

Instrukcije i priprema za uzimanje uzoraka krvi i urina

Radi pouzdanosti rezultata potrebna je pravilna priprema prije uzimanja uzorka krvi i urina.