Rezervacija termina: +387 35 277 666

Docent dr. med. sc. Jasmina Nurkić

Specijalista klinički imunolog/alergolog

Polja posebnog djelovanja

  • Dijagnostika, terapija i praćenje pacijenata sa teškom astmom
  • Alergije gornjih respiratornih puteva
  • Kožne alergije
  • Alergije na hranu
  • Poremećaji imunološkog sistema

Jezici

engleski jezik

Dr Jasmina Nurkić je Specijalista Kliničke Imunologije, usko specijalizirana za alergijska oboljenja kao i imunodeficijencije u odraslih.

Specijalizaciju iz Kliničke Imunologije završava na Univerzitetsko kliničkom centru u Tuzli nakon cega brani doktorsku disertaciju iz oblasti Kardiovaskularne Imunologije.

U toku Specijalizacije dodatno znanje stiče na Klinici Golnik u Sloveniji kao i Buffalo General Hospital i Roosvelt Cancer Institute u Buffalo, New York, USA.

Od 2010 godine je Docent na Katedri za Klinicku Imunologiju Medicinskog fakulteta u Tuzli. Autor je mnogih naučnih radova koja objavljuje u prestižnim medicinskim časopisima ili prezentuje na medunarodnim kongresima.

Koautor je udženika iz Mikrobiologije i Imunologije za studente Medicinskog fakulteta.

Od 2014 godine radi kao Specijalista Imunolog/Alergolog u Al Rashed Allergy Centru, Kuwait te kao konsultant u Poliklinici Life’m.

Dr Jasmina Nurkić je usko specijalizirana za rad iz oblasti dijagnostike, terapije i praćenja pacjenata sa teškom astmom, alergijom na nivou gornjih respiratornih puteva, koznim alergijama (npr. urtikarija) te alergijama na hranu.

Dugi niz godina je involvirana u praćenje pacijenata sa poremećajima imunološkog sistema.