Rezervacija termina: +387 35 277 666

Prof. dr. med. sc. Midhat Nurkić

Specijalista interne medicine, kardiolog

Polja posebnog djelovanja

 • Poremećaji srčanog ritma

Jezici

engleski jezik

Prof. dr Midhat Nurkić je specijalista interne medicine i subspecijalista kardiolog.

Usko specijaliziran za poremećaje srčanog ritma, pace makere te interventnu kardiologiju.

Medicinski fakultet završava u Tuzli. Od 1997 do 2014 godine radi u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla. U periodu od 2008 do 2014 godine je Direktor Klinike za Kardiovaskularne bolesti u Tuzli.

Od 2014 godine do danas je na poziciji kardiologa-konsultanta u Sabah Al Ahmed Cardiac Centera u Kuwaitu.

Niz godina je educiran u prestižnim svjetskim kardiološkim centrima kao što su:

 • Hospital Universitare Geneve, Switzerland;
 • Kaleida Health, Buffalo, NY, USA;
 • American College of Cardiology, Bethesda, Maryland, USA,;
 • Medtronic, Minneapolis, MS, USA; Ljubljana, Slovenia;
 • Zagreb, Croatia;
 • Buffalo General Hospital, Division of Heart Electrophysiology, Buffalo, NY, USA;
 • St. Jude Medical, Los Angeles, CA, USA;
 • Istanbul, Turkey;
 • Gaziantep, Turkey;
 • Ankara,
 • Turkey;
 • Oslo, Norway;