Rezervacija termina: +387 35 277 666

Prof. dr. med. sc. Senaid Trnačević

Specijalista interne medicine, nefrolog

Počinjao je svoju karijeru ljekara na hemodijalizi a kasnije se uključuje u terenski rad na otrkivanju i praćenju endemske nefropatije.

Obajavio je radove u najpoznatijim svjetskim nefrološkim časopisima iz morfologije, klinike i patološke fiziologije ove bolesti.

U UKC Tuzla je uveo ultrazvučnu dijagnostiku abdomena i bubrega kao i perkutanu ultrazvučno vodjenu bubrežnu biopsiju 1986. godine. Poseban je njegov interes za ultrazvučnu dijagnostiku bubrežne patologije.

Iz ove oblasti je objavio 4 knjige i jedan je od osnivača i sadašnji rukovodilac Ultrazvučne škole abdomena i bubrega. Ove ,2017.godine, će biti jubilarna 50. Škola sa kojom je obučeno ukupno 500 ljekara bazičnog kliničkog ultrazvuka abdomena i bubrega.

U 1999. godini pokretač je transpalanatacije bubrega u UKC Tuzla i prvi generalni koordinator navedenog projekta.

Predlagan je ispred Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli za člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Aktivno radi preglede internističkih i nefroloških bolesnika, praktične ultrazvučne preglede kao i sve preglede bolesnika sa transplantiranim bubregom. Takodjer je predavač iz oblasti Interne medicine , nefrologije, transplantacije kao i edukator iz Ultrazvučne dijagnostike abdomena i bubrega.

Napisao je 124 naučna i stručna rada od koji je 28 u CC bazi podataka.