Rezervacija termina: +387 35 277 666

Instrukcije i priprema za uzimanje uzoraka krvi i urina

Uzorkovanje krvi

Radi pouzdanosti rezultata potrebna je pravilna priprema prije dolaska u laboratoriju i uzimanja uzorka krvi.

Ukoliko je dobijena uputnica za biohemijske analize, kao što su: šećer, holesterol, dobar i loš holesterol, trigliceridi, urea, kreatinin, gvožđe enzimi (AST, ALT, ALP, gama-GT, CK, CK MB, LDH) elektroliti (Na, K, Ca, P, Mg, Cl) bilirubini, proteini, albumini, fibrinogen, CRP, RF, Wallerosa i slično, uzorak krvi treba uzeti nakon 12 h gladovanja.

Dan prije dolaska u laboratoriju uzimajte lakšu hranu do 18 h. Poslije 18 h možete piti tečnost, izuzev alkohola, kafe i pretjerano zaslađenih napitaka.

Prije dolaska u laboratoriju ne smije se ništa jesti i piti, a ako se uzima redovna jutarnja terapija treba je popiti nakon vađenja krvi.

Prije vađenja krvi čeka se 10-tak minuta, kako bi se pacijenti odmorili, psihički pripremili za vađenje krvi i kako bi se tečnost u organizmu pravilno rasporedila.

Djecu je potrebno upoznati sa onim što ga očekuje u laboratoriji. Poželjno je dovoditi dijete kada nije bolesno, da upozna osoblje i prostorije, tako da će naredni dolazak u laboratoriju biti manje traumatičan za dijete.

Uzorkovanje urina

Iz uzorka urina (mokraće) može se uraditi takozvani opšti pregled mokraće i može se odrediti koncentracija pojedinih supstanci u mokraći.

Ukoliko je dobijena uputnica za opšti pregled mokraće, donosi se prva jutarnja mokraća (jer je ona najkoncentrovanija). Izuzetno u hitnim stanjima se može donijeti bilo koji uzorak mokraće.

Prije sakupljanja mokraće potrebna je higijena genitalnih organa, a zatim u hemijski čistu, najbolje sterilnu posudu, sakupiti mokraću tako što prvi mlaz odbacite u WC šolju, a u posudu id srednji mlaz.

Ukoliko je dobijena uputnica za određivanje koncentracije pojedinih supstanci u mokraći onda se zavisno od analize donosi prva jutarnja mokraća ili se skuplja 24-časovna mokraća.

Za određivanje mikroalbumina, amilaze, beta-2-globulina donosi se prva jutarnja mokraća. Sakupljanje je isto kao sakupljanje za opšti pregled mokraće.

Za određivanje mokraćne kiseline, kalcijuma, fosfora, vanil-mandelične kiseline, 17-hidroksikortikosteroida, 17-ketosteroida sakuplja se 24-časovna mokraća, sa ili bez dodavanja konzervanasa.

Za određivanje vanil-mandelične kiseline, 3 dana prije sakupljanja mokraće ne smiju se jesti banane, čokolada, hrana sa vanilom, limun, uzimati aspirin ili Aldomet (metildopa) i lijekovi koji dovode do pojačanog mokrenja (diuretici).

Zašto Life'm?

U ugodnom ambijentu sa medicinskim osobljem koje posvećeno pacijentu, pruža vam se kompletan medicinski tretman od početnog razgovora sa ljekarom i kliničkog pregleda, do obavljanja dodatnih pregleda i pretraga.
Ljekari specijalisti i subspecijalisti Poliklinike Life'm su vodeći stručnjaci u svojim oblastima, iza kojih stoje mnogi naučni i stručni radovi objavljeni u najprestižnijim medicinskim publikacijama, a prije svega brojni zadovoljni pacijenti.
Pregledi i pretrage se obavljaju korištenjem najmodernije medicinske opreme od globalnih lidera u medicinskoj industriji, uz poštivanje ISO standarda u kvaliteti pružanja medicinskih usluga.

Rezervacija termina

Rezervišite svoj termin odmah ispunjavanjem kratke forme!