Rezervacija termina: +387 35 277 666

OGTT - Test opterećenja glukozom

Medicinska skraćenica za ovaj test je OGTT ( oral glucose tolerans test). OGTT – se primarno radi ako postoji sumnja na postojanje poremećaja metabolizma ugljenih hidrata u organizmu i dijabetesa ( kod pacijenata koji imaju karakteristične simptome šećerne bolesti).

SZO preporučuje izvođenje OGTT za postavljanje dijagnoze hiperglikemije, kod osoba sa glukozom natašte između 6,1-6,9 mmol/L.

Test opterećenja glukozom se izvodi u laboratoriji, u trajanju od 120-180 minuta (u zavisnosti od protokola koji je zahtijevao ljekar). Za izvođenje OGTT potrebno je ponijeti Glukozu u količini koju je ljekar prepisao (uobičajno 75 g ili 100g glukoze).

Priprema pacijenta za test opterećenja glukozom i tok testa

Prije testa osoba treba da obavlja uobičajene fizičke aktivnosti, i da bude na uobičajenoj ishrani.

Do 4 dana prije izvođenja testa pacijent ne treba (samo uz dogovor sa izabranim ljekarom) da uzima lijekove koji utiču na metabolizam glukoze.

Po mogućnosti, ako je na terapiji kortikosteroidima ili diureticima, prekinuti sa terapijom;
test se ne izvodi ukoliko pacijent ima infekciju, težu bolest ili traumu.

Test se ne izvodi 3 dana prije i 3 dana poslije menstrualnog ciklusa. Prije testa osoba treba da gladuje najviše 10 sati ( tj poslije 22h ne unositi hranu i napitke). Od pića je moguća samo obična vode.

Osoba ne smije da puši, pije i jede za vrijeme izvođenja testa a u toku izvođenja testa osoba mora da miruje.

Tok testa

Izvođenje testa počinje ujutro najkasnije do 8h uzimanjem prvog nultog uzorka krvi. Prvim uzorkovanjem se određuje nivo glukoze našte ( nakon 10 sati gladovanja).

Pacijent potom popije 75 g rastvorene glukoze u čaši vode (oko 300 ml). Rastvorenu glukozu u vodi popiti brzo u malim gutljajima. Kada dođe do začeća, ukoliko se sumnja na gestacijski dijabetes, OGTT se radi sa 100 g glukoze.

Test traje 2 ili 3 sata (zavisi od zahtijeva ljekara ). Mjeri se koncentracija glukoze u krvi u određenim vremenskim razmacima, nakon ispijanja rastvorene glukoze. U vremenu: 0 min, 30, 60, 90 i 120 (180) min. Kada dođe do začeća – u vremenu: 0 min, 30 min, 60 min, 120 min, (180 min O’Sullivan kriterijumi).

Nakon završenog testa, preporučuje se uobičajen obrok.

Napomena: Tečnost koju treba brzo popiti je izuzetno slatka, te se kod nekih osoba dešava da izazove mučninu i povraćanje. U tom slučaju test se mora ponoviti.

Zašto Life'm?

U ugodnom ambijentu sa medicinskim osobljem koje posvećeno pacijentu, pruža vam se kompletan medicinski tretman od početnog razgovora sa ljekarom i kliničkog pregleda, do obavljanja dodatnih pregleda i pretraga.
Ljekari specijalisti i subspecijalisti Poliklinike Life'm su vodeći stručnjaci u svojim oblastima, iza kojih stoje mnogi naučni i stručni radovi objavljeni u najprestižnijim medicinskim publikacijama, a prije svega brojni zadovoljni pacijenti.
Pregledi i pretrage se obavljaju korištenjem najmodernije medicinske opreme od globalnih lidera u medicinskoj industriji, uz poštivanje ISO standarda u kvaliteti pružanja medicinskih usluga.

Rezervacija termina

Rezervišite svoj termin odmah ispunjavanjem kratke forme!