Rezervacija termina: +387 35 277 666

Pregled klinika

Klinika za anemije

Kompleksnost anemija zahtijeva pažljiv pristup dijagnozi, terapiji i praćenju ovih stanja. Hematolog diferencira tip anemije i ako je to moguće spram tipa ordinira i terapiju. Kompleksnost ovog stanja se ogleda u velikom broju uzročnika anemije te je stoga kroz kliniku za anemije moguće organizovati i multidisciplinaran pristup odnosno konsultacije ljekara razlicitih specijalnosti. Tako se omogućava ne samo simptomatsko tretiranje stanja nego i određivanje uzročnika anemije i tretiranje istog.

Više informacija

Klinika za alergije

Alergijska oboljenja se najčesće manifestuju na koži, disajnom sistemu od nosa do pluća, očima, probavnom sistemu itd. Simptomi se mogu kretati od blagih do izrazito teških te uzrokovati i raze kratkoročne ili dugoročne komplikacije. Klinika za alergije omogućava timski pristup prema ovakvim pacijentima. Pored alergologa\kliničkog imunologa na raspolaganju su i dermatolog, pulmolog, hematolog, gastroenterolog kao i ostali specijalisti i subspecijalisti.

Više informacija

Klinika za aritmije

Aritmija, odnosno nenormalni srčani ritam, se pojavljuje kada električni impulsi koji koordiniraju otkucaje srca ne rade ispravno, te uzrokuju da srce kuca prebrzo, presporo ili neredovito. Upravo zbog velikog broja stanja koja mogu dovesti do poremečaja rtima srca, pored specijaliste kardiologa u timu Klinike za aritmije, pored ostalih, nalaze se i specijalista nuklearne medicine-tireolog i hematolog.

Više informacija

Klinika za pace-maker

Ova klinika je specijalizovana za praćenje bolesnika sa ugrađenim pace-makerom. Opremljena je najmodernijim aparatima za praćenje funkcije elektrostimulatora srca te ljekarom čija specijalnost je polje poremećaja srčanog ritma. Elektrostimulator srca (eng. pacemaker) jest uređaj koji služi za električnu stimulaciju rada srca. Sistem se sastoji od kućišta koje sadrži bateriju i elektroničkog sklopa, i elektroda (jedna ili dvije tanke žice koje se postavljaju u srce).

Više informacija

Klinika za liječenje povišenih masnoća u krvi

Terapija kod povišenih masnoća u krvi se bazira na pravilnoj i preciznoj dijagnostici koja omogućava određivanje uzročnika ili stanja koja mogu dovesti do povišenog nivoa masnoća u krvi. Shodno tome tretiranje drugih poremećaja u organizmu te određivanje pravilnog higijensko dijetetskog režima prethodi medikamentoznoj terapiji.

Više informacija

Klinika za bolesti štitne žlijezde

U klinici za bolesti štitne žlijezde, specijalista nuklearne medicine-tireolog vrlo studiozno pristupa kliničkom, ultrazvučnom te biohemijskom pregledu štitne žlijezde. Uz savremene analize hormonskog statusa i antitijela na štitnu žlijezdu, moguće je postaviti preciznu dijagnozu te na osnovu toga terapiju i plan praćenja ovakvih pacijenata.

Više informacija

Klinika za posttransplantacijsko praćenje nefroloških pacijenata

Na čelu ove klinike je Prof. dr. Senaid Trnačević kao svjetski poznati stručnjak iz oblasti transplantacije bubrega. Sa timom ljekara različitih specijalizacija i subspecijalizacija ovo je jedinstvena klinika na ovim prostorima.

Više informacija